DKS จำหน่ายเกมแบบ Digital Download ขายเกมส์ อุปกรณ์เกม เกมส์คอมพิวเตอร์ pc game เกมส์ใหม่ เกมของแท้ เกมส์ราคาถูก ดิจิทัล ดาวน์โหลด - ข้อตกลง & เงื่อนไข
ค้นหา

ข้อตกลง & เงื่อนไข

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจาก dks.in.th

(กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนที่จะคลิกซื้อสินค้าใดๆ)

โปรดทราบ!! สินค้า/บริการทุกอย่างใน dks.in.th นั้น หากซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม  โดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า หรือขอคืนเป็น Dpoint ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้าน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*** To foreign customer : Please note!, Each and every product you have purchased from dks.in.th isn’t eligible for refund on any causes.***

 

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าแบบ CODE 

 1. ทางร้านจัดส่ง Product Code ให้ลูกค้าทาง Emailและ ระบบ Keyvault เท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบ Email ของท่านว่าสะกดถูกต้องไหม
 2. ทางร้านจัดส่ง Product Code ภายใน 1-24 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินมาอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าแบบแบบ EMS

 1. ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่ายโมง
 2. สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาวันเสาร์-อาทิตย์ จัดส่งให้วันจันทร์
 3. หากติดวันหยุดราชการ หรือวันที่ไปรษณีย์ปิด จะนำส่งในวันเปิดทำการถัดมา
 4. สินค้าที่ตีคืนเนื่องจากไม่มีผู้รับ/ย้ายบ้าน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าขนส่งเข้ามาใหม่
 5. สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิด และสินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้ว

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

 1. dks.in.th มีความยินดีที่จะเปลี่ยน Product Code ชุดใหม่ให้ลูกค้าทันทีภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่คิดมูลค่า ถ้าหากลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จากทางร้านไปเปิดการใช้งานหรือ Activate ได้ และลูกค้าต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันกับทางร้านได้ (เช่น Screen Shot ภาพหน้าจอ)  โดยกรณีดังกล่าวนี้ จะต้องไม่ขัดกับ เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
 2. ในการแจ้งเปลี่ยน Product Code ลูกค้ามีเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับ Product Code แล้วเท่านั้น  หากเกินเวลาดังกล่าวทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 3. ในกรณีที่บังเอิญสินค้าหมดStock  แล้วทางลูกค้าไม่อยากรอสินค้า LOT ใหม่ ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน(ปกติจะไม่เกิน 48 ชั่วโมง)  ทางร้านจะจัดเปลี่ยน Product Code ของเกมอื่นให้แทน โดยที่มูลค่าของสินค้านั้นๆ จะต้องไม่มากไปกว่าสินค้าตัวเดิมที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรืออยู่ในดุลพินิจของทางร้าน โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป ถ้าหากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนนั้นมูลค่าต่ำกว่า Product Code ที่มีปัญหา  ทางร้านจะหักส่วนต่างคิดเป็นส่วนลดให้ในอนาคตต่อไป
 4. สินค้า/บริการทุกอย่างใน dks.in.th นั้น หากซื้อแล้วจะไม่รับคืนเงินทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม Please note!, Each and every product you have purchased from dks.in.th isn’t eligible for refund on any causes.

 

 

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

 1. ลูกค้ามีการใช้งาน Product Code ผิดประเภท  เช่นลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จาก Origin ไปเปิดการใช้งานบน Steam ได้เป็นต้น
 2. ลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเล่นเกมนั้นๆได้ อันเป็นผลเนื่องมาจาก สเป็คเครื่อง/ระบบปฎิบัติการ/ระบบNetwork/ระบบ Internet ของลูกค้ามีปัญหา แต่อย่างไรก็ดีทางร้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างจริงจัง  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นเกมนั้ันๆได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับทางร้านก่อนเสมอๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
 3. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยน Product Code ได้ถ้าลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถูกแบนจากผู้ให้บริการนั้นๆเพราะ ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด เช่น Aimbot, Wallhack, Multihack, Macrohotkey ฯลฯ รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ด้วยเช่นกัน
 4. เกมที่อยู่ในหมวด Restrict Zone ทุกเกม รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานเกมที่อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน
 5. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนเกม/คืนเงิน  เกมที่อยู่ในหมวด Retail และ GFWL ได้ หากเหตุผลดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถ หาISO หรือไฟล์ติดตั้ง หรือแผ่นเกมมาลงเกมได้   รวมไปถึงไม่สามารถ Activate เกมได้อันเนื่องมาจากตัวติดตั้งเกมนั้นไม่สมบูรณ์เช่นกัน

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าในโหมด Gaming Gear

***สินค้าที่ตีคืนทางร้านเนื่องจากไม่มีผู้รับสินค้า  ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านภายใน 180วัน (6เดือน) โดยจะนับวันเริ่มต้นจากเลขที่ EMS  เป็นหลัก  หากเกิน 180วัน (6เดือน) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี***

 1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับทาง dks.in.th  เท่านั้น *ยกเว้นสินค้าประเภท mousepad*
 2. การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) 
 3. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  3.1  การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากช่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
  3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
  

3.4  การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดผลิตภัณฑ์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
 4. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ
 5. การตัดสินใจของทางร้านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประกัน ถือเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางร้าน
 6. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ซื้อกับ DKS ดีกว่าอย่างไร? | คำถามที่พบบ่อย | ประวัติความเป็นมาของทางร้าน digitalkeystore.com | วิธีสั่งซื้อสินค้าจาก digitalkeystore.com | วิธีการจัดส่งสินค้า | วิธีการแพ็คสินค้าด้วยมาตราฐาน DKS |  วิธีเปิดใช้งาน Digital Download ของ Origin | วิธีเปิดใช้งาน Digital Download ของ Steam | วิธีปิดการทำงานของ Steam Guard | นโยบายเว็บไซต์ | ข้อตกลง & เงื่อนไข | ช่วยเหลือ

หากมีข้อสงสัยประการใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติม กรุณา คลิกที่นี่ ครับ

==========  ©dks.in.th - Enjoy The Game ==========

Powered by OpenCart. Thai language by SiamOpenCart. Theme by raviG. Renovation by ZeroKoir,ZearJr.
All trademarks and logos are property of their respective owners in other countries.
Please note! dks.in.th has no, neither direct nor indirect, affiliation with any of the companies who own these trademarks and logos.